#SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Na pomoc Ukrainie i Ukraińcom

Pod adresem  https://pomagamukrainie.gov.pl/ – rząd uruchomił specjalną stronę, której celem jest koordynacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Za jej pośrednictwem mogą zgłaszać się obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy, i osoby chcące jej udzielić.

Wesprzeć Ukraińców mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne.

 Formy pomocy mogą być różne – można udzielić np. wsparcia materialnego, finansowego czy zaoferować obywatelom Ukrainy schronienie lub zatrudnienie.