Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Od początku 2021 roku po raz kolejny wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości z powodu inflacji. Wskaźnik inflacji ma wpływ na corocznie ustalane górne granice podwyżki stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z informacją opublikowaną przez GUS w lipcu 2020, ceny towarów i usług w I półroczu 2020 roku wzrosły o 3,9% w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku, co oznacza wzrost stawek opłat i podatków o wskaźnik inflacji w wysokości 3,9%, przy czym jest to stawka maksymalna. Stawka opłat i podatków ustalanych przez gminy na rok 2021 nie może przekroczyć stawki maksymalnej, którą ustala Ministerstwo Finansów. O wysokości podatku od nieruchomości wraz z informacją o składowych opłaty, gmina zawiadamia właścicieli listownie wraz z podaniem terminu na zapłacenie podatku.

Stawka podatku od nieruchomości w ostatnich latach ma tendencje wzrostową, a wzrost stawki nawet o kilka groszy powoduje, że finalnie właściciele domów, mieszkań, garaży i gruntów zapłacą kilkanaście złotych więcej. Stawka podatku od nieruchomości jest ściśle związana z poziomem inflacji – im wyższe ceny towarów i usług, tym wyższa kwota podatku. Maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2020 w przypadku budynków mieszkalnych wynosi 0,81zł za m2, w 2021 będzie to kwota 0,85zł za m2, a w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84zł za m2 w stosunku do 23,90zł w 2020 roku.