„Elektrośmietniki” w Gdańsku

Zużyte żarówki, baterie czy akumulatory trafiać powinny do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) lub być wrzucane do specjalnych pojemników. W Gdańsku pojawi się 50 specjalnych pojemników, do których będzie można wyrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory. Miejscy urzędnicy zapowiadają, że pierwsze „elektrośmietniki” oddane do użytku zostaną na przełomie stycznia i lutego 2021 r. i będą one rozmieszczone na terenie całego miasta po uzyskaniu zgód zarządców danych nieruchomości.

Miasto Gdańsk nawiązało współpracę z firmą MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z Kielc. Jej efektem będzie uruchomienie przez MB Recycling nieodpłatnego „systemu zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz przenośnych akumulatorów”. Firma z Kielc będzie ustawiać  sukcesywnie „elektrośmietniki” w Gdańsku.